Vandspild - refusion.

Regeringen har vedtaget nogle regler, der muliggør en refusion af vandafgifter og afgifter til staten ved ledningsbrud mm. Et udpluk af reglerne:

Resumé

Lovændringen betyder, at forbrugere, som skal betale vandafgift til et alment vandforsyningsanlæg i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få godtgjort vandafgiften. Der kan godtgøres den del af vandværkets krav, der overstiger forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3.

Lovændringen betyder, at forbrugere, som skal betale vandafgift til et alment vandforsyningsanlæg i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få godtgjort vandafgiften. Der kan godtgøres den del af vandværkets krav, der overstiger forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3.

Forbrugeren skal anmode vandværket om godtgørelse. Det skal blandt andet fremgå af anmodningen, at vandspildet har været forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, samt hvorvidt forbrugeren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

NB! Rynkeby Vandværk godtgører ikke vandspild da vandet købes udefra.

Hvad skal du gøre ved ekstraordinært vandspild:

Indsend en skriftlig anmodning til vandværket / Brenderup Revision hvori du beskriver hvordan vandspildet er opstået, hvor det fremgår at:

'vandspildet har været forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet, samt hvorvidt forbrugeren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.'

Vandværket behandler herefter anmodningen. Hvis de godkender anmodningen fremsender vandværket herefter en kreditnota på det refundere beløb.

Referencer:

Lovgrundlag